Ιωάννης Γεωργαντάς
Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου και σκάλας

Tοποθέτηση δαπέδου

 

Η κατασκευή ενός ξύλινου δαπέδου περιλαμβάνει την υποδομή και την ανωδομή. Η υποδομή αποτελείται από ξύλινα ή και άλλα υλικά, πάνω στα οποία στερεώνουμε την ανωδομή η οποία αποτελείται από επικαλυπτικά και εμφανή στοιχεία, όπως παρκέτα, λωρίδες, πλάκες κλπ.

 

Δημιουργία κατάλληλης υποδομής

 

Η τοποθέτηση γίνεται με κλασικά ή πολύστρωμα παρκέτα και περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομής (σχάρας - καννάβου) από ξύλινα καδρόνια σε σταθερό υπόβαθρο (τσιμεντοκονία). Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η οριζοντίωση και ανύψωση της επιφανείας σε επιθυμητό ύψος, στην οποία θα καρφωθεί η ανωδομή       

 

                                                         

 

Συχνά, και για διάφορους λόγους, απαιτείται η δημιουργία ψευδο-δαπέδου πάνω στη σχάρα των καδρονιών. Αυτό μπορεί να απαιτείται σε περιπτώσεις παρκέτων μεγάλου πλάτους ή όταν η τοποθέτηση τους πρέπει να γίνει σε διάφορες διατάξεις. Το ψευδο-δάπεδο σχηματίζεται είτε από ξύλινες τάβλες είτε από κόντρα πλακέ.

 

Διατήρηση υπάρχουσας υποδομής

 

Όταν υπάρχει έτοιμη η υποδομή, δίνεται η δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης του δαπέδου απ’ ευθείας πάνω της, με κολλητή ή πλωτή εγκατάσταση χωρίς να επιβάλλεται η κατασκευή σχάρας καδρονιών ή ψευδο-δαπέδου. Συγκεκριμένα μπορούν να τοποθετηθούν κολλητά παρκέτα, πολύστρωμες λωρίδες, laminate κ.ά.

 

                                           

 

Σε έναν νεόχτιστο χώρο η υπάρχουσα υποδομή μπορεί να είναι από επιπεδωμένο ισχυρό τσιμεντοκονίαμα ή ειδικό αυτό-επιπεδούμενο μείγμα. Αντίστοιχα, σε παλαιότερα κτίρια και κατασκευές η υπάρχουσα υποδομή μπορεί να είναι από μάρμαρο, μωσαϊκό, πλακάκι, παλιό ξύλινο δάπεδο κλπ. και δεν επιβάλλεται να απομακρυνθεί.

 

Προετοιμασία του χώρου πριν την τοποθέτηση

 

Αναγκαία είναι ο ολοκλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων εργασιών στον χώρο, όπως η τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων, ώστε ο χώρος να είναι όσο το δυνατόν πιο προφυλαγμένος απ’ τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Εργασίες με υλικά που περιέχουν υγρασία πρέπει να έχουν προηγηθεί από την τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου και να έχει περάσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την αποβολή της υγρασίας.

 

 Κατά τους χειμερινούς μήνες που επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας, είναι αναγκαίο να υπάρχει θέρμανση στο χώρο τόσο πριν, όσο και κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά την διάρκεια της τοποθέτησης των ξύλινων δαπέδων η υγρασία των τοίχων δεν πρέπει να είναι πάνω από 3%.

 

Τέλος, συνιστούμε η τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου, να γίνεται πριν το τελικό φινίρισμα από τον ελαιοχρωματιστή. Να θυμάστε ότι όσο μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έχει ολοκληρωθεί προγενέστερα, τόσο λιγότερο θα καταπονηθεί το δάπεδο.

 

Συντήρηση δαπέδου (τρίψιμο – γυάλισμα)

 

Η διαδικασία της συντήρησης ενός ξύλινου δαπέδου εξυπηρετεί 2 κύριους σκοπούς:

 

    - Την ανάδειξη της ομορφιάς του ξύλου και την συνολική βελτίωση της αισθητικής του χώρου

    - Την προστασία του ξύλου (από τη χρήση, τη φθορά του χρόνου, τις υπάρχουσες συνθήκες κλπ.)

 

Πιθανές εργασίες επισκευών μπορεί να είναι:

 

    - Επισκευές παλαιών δαπέδων όλων των σχεδίων όπως λωρίδα, ψαροκόκαλο, πλάκες κ.ά.

    - Συντήρηση (τρίψιμο & γυάλισμα) παλαιού ξύλινου πατώματος

    - Βαφή ξύλινου δαπέδου σε διάφορους χρωματισμούς και τεχνοτροπίες

 

 

 

 

Ιωάννης Γεωργαντάς            Τηλ. 210-2629323          Κιν. 694-5306335           

 

powered by RealMarketing.gr

 e-mail: gewrgantasg@yahoo.gr